Search this website

Close me

At TBS, you will have a good opportunity to study with top-notch professors as well as to meet with famous CEOs. Not only that!           You will have a fantastic experience networking with people,             going on an exchange program with top rank universities, and being part of a lifelong learning TBS society. JOIN US AND HAVE A WONDERFUL EXPERIENCE HERE AT MBA THAMMASAT!

Welcome to MBA

                               โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ได้ถูกก่อตั้งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดย ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา โครงการฯเป็นผู้นำในหลักสูตรปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือ MBA ของประเทศที่มีความเข้มข้นทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ  มีมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นผู้บริหารองค์กรชั้นนำและผู้บริหารกิจการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศที่มีชื่อเสียงอย่างมากมาย

                    โครงการฯได้มีพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร MBA ให้ทันสมัยโดยจัดให้เป็นการศึกษานอกเวลา   (Part-time) ใช้เวลา 2 ปีสำหรับผู้บริหารระดับต้น โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีความแม่นยำในหลักการทฤษฎีการบริหารธุรกิจและรู้จักใช้เครื่องมือการบริหารที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ    มีการแบ่งปันประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน  นอกจากนี้ยังเน้นการใช้กรณีศึกษา                   (Case Studies) และการจำลองทางธุรกิจ (Business Simulation) เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่เรียนมาสำหรับวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  มีการทำวิทยานิพนธ์ เป็นการทำวิจัยเชิงวิชาการขั้นสูงหรือการค้นคว้าอิสระ ผ่านการทำแผนธุรกิจหรือการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยโครงการฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักบริหารมืออาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีศักยภาพในการบริหารธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

beylikduzu kiralik daire beylikduzu satilik daire esenyurt kiralik daire esenyurt satilik daire sohbet chat evden eve nakliyat evden eve nakliyat burun estetigi izmir escort
November 2014
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Admission

ชื่อหลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration (MBA)

เป็นหลักสูตรภาคค่ำ เปิดรับนักศึกษาปีละประมาณ 150 คน (วันธรรมดาเรียนเวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์เต็มวัน) เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา โดยจะต้องจัดทำและสอบให้ผ่าน "ค้นคว้าอิสระ" หรือ "วิทยานิพนธ์"


ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีจัดให้มีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.


ภาคการศึกษา 1 : เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
ภาคการศึกษา 2 : เดือนกันยายน - ธันวาคม
ภาคการศึกษา 3 : เดือนมกราคม - เมษายน

read more

 

Latest posts

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 โครงการ MBA นำ นศ.วิชา บธ.732 ดูงานนอกสถานที่ ประจำภาคการศึกษา 3/2554

โครงการ MBA นำ นศ.วิชา บธ.732…

          รองศาสตราจารย์กิตติ  สิริพัลลภ อาจารย์ผู้สอนวิชา บธ.732 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน นำนักศึกษาโครงการปริญญาบริหารธุรกิจ (MBA) ดูงานนอกสถานที่ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 07.00 - 18.00 น.  ณ บ้านท้าย...

Posted on 04.09.2012 (in Blog)

MBA ดูงาน SCG

MBA ดูงาน SCG

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน วิชา BA 732 Competitive Marketing Strategy ได้ศึกษาดูงานที่ SCG Experience ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน วิชา BA 732 Competitive Marketing Strategy ได้ศึกษาดูงานที่ SCG Experience เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ให้นักษา MBA ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ (EURO CREA...

Posted on 04.10.2012 (in Blog)

ชี้แจงหลักสูตร MBA

ชี้แจงหลักสูตร MBA

ชี้แจงหลักสูตร MBA จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในการเรียนโครงการ MBA และเป็นการทำกิจกรรมประสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

Posted on 03.09.2012 (in Blog)

INTOPIA MBA ภาค 2/2555

INTOPIA MBA ภาค 2/2555

 "Intopia MBA " สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 25553 ในวันเสาร์ที่ 8 – วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ สามพราน จังหวัดนครปฐม            

Posted on 17.12.2012 (in Blog)

Join our newsletter

Don´t worry! Your email address is safe and we hate Spam as much as you do.

Facebook LikeBox

What do our students say

“ผมประทับใจ 2 สิ่งที่ได้เรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์หนึ่ง คือ อาจารย์ เพราะสัมผัสได้ ว่าท่านใช้จิตวิญญาณสอนสอง คือ หลักสูตร ที่มีจุดเด่นคือ ใช้ได้จริงครับ”

คุณสาธร MD สถาบันออนดีมานด์

MBA ธรรมศาสตร์ ให้เครื่องมือในการจัดการที่นำไปใช้ได้จริงและสัญชาตญาณ ของความเป็นนักบริหารมืออาชีพ

คุณภัทร ผู้ประกาศข่าว ช่อง 7 สี