Search this website

Close me

At TBS, you will have a good opportunity to study with top-notch professors as well as to meet with famous CEOs. Not only that!           You will have a fantastic experience networking with people,             going on an exchange program with top rank universities, and being part of a lifelong learning TBS society. JOIN US AND HAVE A WONDERFUL EXPERIENCE HERE AT MBA THAMMASAT!

Welcome to MBA

                               โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ได้ถูกก่อตั้งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดย ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา โครงการฯเป็นผู้นำในหลักสูตรปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือ MBA ของประเทศที่มีความเข้มข้นทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ  มีมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นผู้บริหารองค์กรชั้นนำและผู้บริหารกิจการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศที่มีชื่อเสียงอย่างมากมาย

                    โครงการฯได้มีพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร MBA ให้ทันสมัยโดยจัดให้เป็นการศึกษานอกเวลา   (Part-time) ใช้เวลา 2 ปีสำหรับผู้บริหารระดับต้น โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีความแม่นยำในหลักการทฤษฎีการบริหารธุรกิจและรู้จักใช้เครื่องมือการบริหารที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ    มีการแบ่งปันประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน  นอกจากนี้ยังเน้นการใช้กรณีศึกษา                   (Case Studies) และการจำลองทางธุรกิจ (Business Simulation) เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่เรียนมาสำหรับวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  มีการทำวิทยานิพนธ์ เป็นการทำวิจัยเชิงวิชาการขั้นสูงหรือการค้นคว้าอิสระ ผ่านการทำแผนธุรกิจหรือการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยโครงการฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักบริหารมืออาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีศักยภาพในการบริหารธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

beylikduzu kiralik daire beylikduzu satilik daire esenyurt kiralik daire esenyurt satilik daire sohbet chat evden eve nakliyat evden eve nakliyat burun estetigi izmir escort
March 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Admission

ชื่อหลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration (MBA)

เป็นหลักสูตรภาคค่ำ เปิดรับนักศึกษาปีละประมาณ 150 คน (วันธรรมดาเรียนเวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์เต็มวัน) เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา โดยจะต้องจัดทำและสอบให้ผ่าน "ค้นคว้าอิสระ" หรือ "วิทยานิพนธ์"


ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีจัดให้มีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.


ภาคการศึกษา 1 : เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
ภาคการศึกษา 2 : เดือนกันยายน - ธันวาคม
ภาคการศึกษา 3 : เดือนมกราคม - เมษายน

read more

 

Latest posts

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 โครงการ MBA นำ นศ.วิชา บธ.732 ดูงานนอกสถานที่ ประจำภาคการศึกษา 3/2554

โครงการ MBA นำ นศ.วิชา บธ.732…

          รองศาสตราจารย์กิตติ  สิริพัลลภ อาจารย์ผู้สอนวิชา บธ.732 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน นำนักศึกษาโครงการปริญญาบริหารธุรกิจ (MBA) ดูงานนอกสถานที่ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 07.00 - 18.00 น.  ณ บ้านท้าย...

Posted on 04.09.2012 (in Blog)

การเปิดตัว MBA Website

การเปิดตัว MBA Website

การเปิดตัวเว็บไซด์ใหม่ของโครงการ MBA เพื่อให้มีความทันสมัย และเป็นศูนย์กลางในการเป็นช่องทางหลักสำหรับการสื่อสารของโครงการ

Posted on 18.09.2012 (in Blog)

 งานบัณฑิตศึกษา จัดงานแข่งขันกีฬาระดับบัณฑิตศึกษา TBS Sport Day 2012

งานบัณฑิตศึกษา จัดงานแข่งขันก…

         งานบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแข่งขันกีฬาระดับบัณฑิตศึกษา  (TBS Sport Day 2012) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555  ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และห้องประด...

Posted on 03.09.2012 (in Blog)

ชี้แจงหลักสูตร MBA

ชี้แจงหลักสูตร MBA

ชี้แจงหลักสูตร MBA จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในการเรียนโครงการ MBA และเป็นการทำกิจกรรมประสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

Posted on 03.09.2012 (in Blog)

Join our newsletter

Don´t worry! Your email address is safe and we hate Spam as much as you do.

Facebook LikeBox

What do our students say

“ผมประทับใจ 2 สิ่งที่ได้เรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์หนึ่ง คือ อาจารย์ เพราะสัมผัสได้ ว่าท่านใช้จิตวิญญาณสอนสอง คือ หลักสูตร ที่มีจุดเด่นคือ ใช้ได้จริงครับ”

คุณสาธร MD สถาบันออนดีมานด์

MBA ธรรมศาสตร์ ให้เครื่องมือในการจัดการที่นำไปใช้ได้จริงและสัญชาตญาณ ของความเป็นนักบริหารมืออาชีพ

คุณภัทร ผู้ประกาศข่าว ช่อง 7 สี